Aandelen

Akker en Ambacht is een coöperatie. Ook jij bent supporter van lokale, ecologische en eerlijk geproduceerde voeding. Ook jij wenst mee te werken om deze producten voor ieder bereikbaar en betaalbaar te maken. Daarom wil je een aandeel kopen.

Dankzij de 'taksshelter voor startende ondernemingen' krijgt u 45 % van uw investering in Akker en Ambacht terugbetaald! Dit gebeurt via de personenbelasting voor aandelen, de enige voorwaarde is dat u uw volstorte aandelen 4 jaar in Akker en Ambacht CVBA-so houdt! Kortom: een aandeel kost u slechts 110€ ! 

Met de aankoop van een aandeel in Akker en Ambacht cvba-so werk je mee aan duurzame en eerlijke productie en verdeling van voedsel: een goede prijs voor een rechtvaardig product!

Bovendien heb je als vennoot nog voordelen:

  • Korting van 2% (ongeacht aantal aandelen) op alle aankopen in Akker en Ambacht, combineerbaar met de klantenkaart van Oxfam Wereldwinkels
  • Iedere vennoot krijgt een uitnodiging op de Jaarlijkse Algemene vergadering, waar bij winst beslist wordt over een mogelijk divident

U verwerft 1 aandeel door inschrijving wanneer je doorklikt naar
en het inschrijvingsformulier invult. Daarna krijgt u via mail een betalings-uitnodiging. Na betaling van €200,- (per aandeel) krijgt u een aandelencertificaat toegestuurd.

U kunt ook nog gewoon op de ouwerwetse wijze 200,- € storten op bankrekening BE72 8904 3431 6016 (VDK) van Akker en Ambacht cvba – so, met vermelding ‘aandeel Akker en Ambacht’.


Wij nemen u op in het register van aandeelhouders en u ontvangt een certificaat van aandeelhouderschap.